SwimSensor - Slimme sensor voor prestatieverbetering tijdens de training

De snelste tijd in een zwemwedstrijd kan alleen worden bereikt door een perfecte combinatie van kracht en techniek. Hoe meet je deze factoren en hoe vertaal je die gegevens naar de ideale training? Een team van onderzoekers, topsporters en bedrijven presenteerde hun oplossing: een slimme sensor die de bewegingen van de zwemmer meet en real-time inzicht geeft in de zwemprestaties.

Tijdens de slotbijeenkomst van het onderzoeksproject vandaag op het Instituut voor Sportstudies in Groningen demonstreerde voormalig Olympisch zwemmer Sebastiaan Verschuren de sensor. "Het kleine apparaatje dat in zijn zwempak is geïntegreerd, meet onder andere de snelheid, de bewegingen en de hartslag van de zwemmer", legt projectleider Martin Truijens uit. Via gekoppelde software ziet de coach direct de meetgegevens van de zwemmer, die gebruikt kunnen worden om de training aan te scherpen.

Van stopwatch tot sensor

Hoewel de robuustheid van het systeem verder geoptimaliseerd moet worden, betekent de sensor een doorbraak voor het zwemmen, vooral in vergelijking met de eerder gebruikte stopwatches. Het maakt het mogelijk om de prestaties van een zwemmer veiliger te meten. Niet alleen het type slag en het aantal slagen per baan worden gemeten, maar ook de hartslag en de tijd tussen de verkoop en de keerpunten of afwerkingen worden geregistreerd. Kleine onregelmatigheden in de zwembewegingen, die voorheen onbekend waren, worden nu blootgelegd.

Gebruiksvriendelijk voor topsporters

Vier jaar lang werkte Martin Truijens, die in het verleden coach was van het Nederlands zwemteam en onder andere Femke Heemskerk trainde, samen met de onderzoeker en embedded scientist van KNZB Sander Ganzevles. Twee bedrijven waren erg belangrijk: Lode en 2M Engineering. "Ze zijn gespecialiseerd in ergometer- en sensortechniek en hebben beschut werk verricht", zegt Truijens. "De ontwikkeling van de sensor is een puzzel geweest," zegt hij, "omdat de bestaande technologie onder water niet goed werkt. Je krijgt ruis of kruipend water tussen de meter en het lichaam van de sporter. Dat moeten we op een slimme manier oplossen. "Bovendien moest er rekening worden gehouden met de gebruiksvriendelijkheid van topsporters. Maar deze sensor is geen obstakel tijdens de training, bevestigt Sebastiaan Verschuren.

Slimme zwemSensor voor coaches

Bedrijfsplan

"We hebben intensief gewerkt in dit project", zegt Coen Lauwerijssen van 2M Engineering, "en zijn het prototype tegengekomen. Er zijn nog stappen te zetten om tot een eindproduct te komen. "We kijken uit naar een businessplan voor de voortzetting van het project," antwoordt Ton Rademaker van Lode bv, "dat het misschien ook interessant is voor andere sporten. ‘

Onderzoeksprogramma Sport

Het Status Monitoring Project voor Topsporters maakt deel uit van het Sportonderzoeksprogramma. Dit programma
uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VWS en NOC * NSF en gezamenlijk ontwikkeld, medegefinancierd en uitgevoerd door NWO domein TTW, NWO domein SGW en ZonMw, in samenwerking met de Stichting Innovatie Alliantie (SIA). Dit project maakt deel uit van de pijler 'Performance', waarin de wetenschap wordt gekoppeld aan de topsport.

Samenwerking

In dit project werkten de Vrije Universiteit Amsterdam en de Technische Universiteit Eindhoven samen met Lode bv en 2M Engineering en de KNZB.

Orginaal artikel in 'Slimme sensor belooft deurraak voor optimale zwemtrainingen | NWO'...

Zwemsensor demonstratie
nl_NLDutch