Point of Care Platelet/Thrombocyte Counter

Nauwkeurige en gevalideerde trombocytentellingen in enkele minuten

De PC100 Automated Platelet / Thrombocyte Cell Counter is een zeer draagbaar point-of-care apparaat dat nauwkeurig bloedplaatjes of trombocyten in volbloed en in bloedplaatjesrijke plasma in enkele minuten telt. De Automated Platelet Cell Counter is een medisch apparaat dat de noodzaak om Trombocyten (trombocyten) handmatig te tellen wegneemt.

Nauwkeurige telling van 20-4000 plt/nl

De bloedplaatjescelteller is in staat om de bloedplaatjes- of trombocytenconcentraties in volbloed nauwkeurig te tellen vanaf zeer lage niveaus (10 plts/nl) en in bloedplaatjesrijk plasma tot 10x de basislijn. 

Hoe de bloedplaatjes/trombocytenteller werkt

Het maakt gebruik van optische technologie om nauwkeurig en snel het aantal bloedplaatjes per nanoliter bloed van een patiënt te tellen. De bloedplaatjes teller is aangesloten op een normale laptop waar de bloedplaatjes teller software applicatie draait die de bloedplaatjes teller controleert en alle beeldverwerking doet.

Geautomatiseerde bloedplaatjescelteller
Wegwerptelkamer voor automatische bloedplaatjesteller
Bloedplaatjesteller
Biomarkers - Bloedplaatjes als biomarkers voor hart- en vaatziekten

Belangrijkste kenmerken

  • Volledige telling van de bloedplaatjes, inclusief de voorbereiding van het bloedmonster, meestal binnen 15 minuten.
  • Zeer nauwkeurig, reproduceerbaar en medisch gevalideerd door het Academisch Ziekenhuis Maastricht
  • Het apparaat maakt gebruik van wegwerp telglaasjes waardoor het snel, schoon en nauwkeurig is.
  • De bloedplaatjesteller telt van 20 tot 4000 bloedplaatjes per nl in volbloed.
  • Er is slechts een klein druppeltje bloed nodig om een meting te doen...
  • Nauwkeurigheid vergelijkbaar met de beste flowcytometers die er zijn.
Point-of-zorgceltelling

Laat een bloedplaatje tellen in 4 stappen

Om een bloedplaatje te laten tellen met de PC100 bloedplaatjes/trombocytenteller moet u eerst bloed afnemen van de patiënt. Lyseer de rode bloedcellen in het bloedmonster met behulp van de Eppendorf-bekers die voorgevuld zijn met reagens uit de wegwerpset. Vul vervolgens het wegwerpschuifje voor het tellen van de bloedplaatjes en plaats het wegwerpschuifje in de bloedplaatjesteller. Start de telling met de PC100 softwaretoepassing vanaf uw computer, de resultaten worden binnen enkele minuten op uw scherm getoond.

STAP 1 - TAKE BLOOD

Neem een veneus bloedmonster. Eén druppel bloed is in principe voldoende. Validatie voor capillair bloed is nog steeds aan de gang.

STAP 2 VOORBEELD

Gebruik een handmatige pipet om een bloedmonster toe te voegen aan een Eppendorf-beker die gevuld is met reagentia om de rode bloedcellen te lyseren. Wacht 5 minuten.

STAP 3 - SLIDE VULLEN

Vul beide kamers van de PC100 wegwerp-telschuif met behulp van een handmatige pipet. Steek de schuif in de PC100-plaatjesteller.

STAP 4 - RESULTATEN BEKIJKEN

De PC100 bloedplaatjesteller verwerkt het bloedmonster volledig automatisch en rapporteert het telresultaat in hoeveelheid plt/nl.

Het kosteneffectieve alternatief voor flowcytometers

De bloedplaatjesteller is een apparaat dat het handmatig tellen van trombocyten overbodig maakt en is een kosteneffectief, klein en flexibel alternatief voor flowcytometers. Het meetprincipe is gebaseerd op gepatenteerde optische technologie.

Meetresultaten van de bloedplaatjes/trombocytenteller

De automatische bloedplaatjescelteller toont het meetresultaat in hoeveelheid bloedplaatjes per nanoliter bloed zoals 354 PLT/nl. Voor een hoge nauwkeurigheid en meetconsistentie wordt de bloedplaatjesconcentratie op meerdere plaatsen bepaald. De celbeelden kunnen direct op het scherm worden bekeken. De beelden zijn in zwart-wit met de getelde bloedplaatjes duidelijk gemarkeerd in geel. Geautomatiseerde trombocytenteller - resultaat trombocytentelling

Sneller, eenvoudiger & nauwkeuriger

De geautomatiseerde trombocytenteller maakt het tellen van trombocyten tot 10x sneller, gemakkelijker en nauwkeuriger dan handmatig tellen. Het handmatig tellen van bloedplaatjes moet worden uitgevoerd door een getrainde professional en kan langzaam en vervelend zijn. De bloedplaatjesteller maakt het voor iedereen mogelijk om snel een eenvoudige telling uit te voeren op een bloedmonster. Het programma berekent het aantal cellen en de concentratie in slechts enkele minuten. De automatische bloedplaatjesteller berekent het aantal cellen en de concentratie in slechts enkele minuten.

Telkamers voor eenmalig gebruik - Geen reiniging of vervuiling

De wegwerp telglaasjes bestaan uit twee onafhankelijk van elkaar afgesloten kamers. De celsuspensie van 10 microliter wordt in de kamer geladen met behulp van een bijgeleverde kamervulcapillair. Het glaasje wordt in de bloedplaatjesteller geplaatst en de cellen worden belicht. De glaasjes en de capillairen worden direct na gebruik afgevoerd om besmetting te voorkomen. Een PC100 disposable kit bevat Eppendorf-flacons met reagens 1:25 (480 μl) & wegwerp telglaasjes en is beschikbaar voor volbloed- en PRP-tellingen.

Toepassingsgebieden voor de bloedplaatjes/trombocytenteller

Het aantal bloedplaatjes in uw bloed kan worden beïnvloed door vele ziekten zoals HIV, Mazelen en Tuberculose. Het kan ook worden beïnvloed door aandoeningen zoals Bloedarmoede of zelfs bepaalde vormen van kanker. Het kan nodig zijn om regelmatig bloedplaatjes te tellen om deze aandoeningen te controleren of te diagnosticeren. Als de concentratie bloedplaatjes van een patiënt te laag wordt (Trombocytopenie) wordt het risico op bloedingen zeer hoog. Aan de andere kant, als het aantal bloedplaatjes te hoog is (Trombocytose) is de kans groter dat er bloedstolsels ontstaan die ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken.

Nauwkeurigheid

De nauwkeurigheid is een maatstaf voor de mate van overeenstemming tussen de gekwantificeerde analytische waarden die met de geteste methode/het geteste apparaat worden verkregen en de werkelijke waarden van de gouden referentiemethode/het apparaat. De systematische fout of onnauwkeurigheid wordt gekwantificeerd door de gemiddelde vertekening, die gewoonlijk wordt uitgedrukt als de constante en evenredige vertekening van een regressieprocedure. Volgens de CLSI EP9-methodevergelijkingsrichtlijn werd de passing-ablok lineaire regressiemethode gebruikt om de beste wiskundige pasvorm te vinden tussen de gekwantificeerde plaatjes die met PC100 werden verkregen en het gouden referentietoestel (MUMC). Er is een nauwe overeenkomst tussen de gekwantificeerde plaatjeswaarden van PC100 en MUMC. In het algemeen tonen de resultaten van de regressieanalyse aan dat PC100 bloedplaatjes kan tellen met een gemiddelde bias (onnauwkeurigheid) van -3,362 (-2,312%) over het concentratiebereik van 20-600 plt/nl.

Benchmark: Sysmex XN9000 flow cytometer.

Precisie

Precisie is een maat voor de mate van overeenstemming tussen de gekwantificeerde analytische waarden die worden verkregen door herhaalde metingen van hetzelfde monster/voorwerp onder een specifieke reeks omstandigheden. Willekeurige fouten of onnauwkeurigheden worden gewoonlijk uitgedrukt als de variatiecoëfficiënt (CV) die wordt berekend op basis van de resultaten van een reeks duplobepalingen. Met behulp van duplo's voor elk monster werd de CV% berekend voor de bloedplaatjes van de door PC100 getelde bloedmonsters over het concentratiebereik van 20 tot 600 plt/nl. De CV% (onnauwkeurigheid) varieert met een gemiddelde van 2,5% over het meetbereik. Dit geeft aan dat binnen het bereik van 20-600 plt/nl, de PC100 bloedplaatjes kan tellen met een gemiddelde precisie van 97,5%.

Validatie

De bloedplaatjes-teller PC100 is gevalideerd voor 20-600 plt/nl, wat ongeveer 90% van alle toepassingen dekt. Voor bloedplaatjesconcentraties boven 600 plt/nl is een andere reagensverdunning nodig (validatie voor hogere concentraties is in behandeling). De validatie is uitgevoerd door Maastricht UMC+, Klinische Trombose & Hemostase in Nederland.

Certificering

De PC100 bloedplaatjesteller is een hulpmiddel dat door de fabrikant is bedoeld om in vitro te worden gebruikt voor het onderzoek van bloed afkomstig van het menselijk lichaam, en voldoet aan de definitie van "medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek", dat onder het toepassingsgebied van IVDD 98/79/EG valt. De PC100 is CE IVD gecertificeerd en voldoet aan alle medische richtlijnen en voorschriften.

In Vitro-diagnoseapparatuur, niet in bijlage II, lijst A en B, overeenkomstig Richtlijn 98/79/EG van de Raad. In overeenstemming met EN15223-1:2016, EN13612:2002, EN ISO18113-1:2011, EN ISO 18113-3:2011, EN61010-101:2002, EN61326-2-6:2006, EN62304:2006, EN 62366:2008 en 2011/65/EU.

Om de volledige systeemkwaliteit te waarborgen is de PC100 Platelet Counter vervaardigd door Dutch Medical Devices BV in overeenstemming met de eisen van de geldende wettelijke normen. DMD heeft een kwaliteitsmanagementsysteem volgens EN ISO 13485:2016+AC:2016.

Aankoop/distributie

De PC100 bloedplaatjes teller wordt op de markt gebracht door Dutch Medical Devices B.V. Voor meer informatie over hulpmiddelen, distributiemogelijkheden of de aanschaf van hulpmiddelen gaat u naar DutchMedicalDevices.com

Partners

Maastricht University Medical Centre, 2M Engineering

nl_NLDutch