Point of Care Platelet/Thrombocyte Counter

TrombocytentellerPC100 - Bloedplaatjesteller

Snel en accuraat

Nauwkeurige trombocytentelling met telresultaten in enkele minuten met slechts een minieme druppel bloed (10-20 microliter).

Gevalideerd voor het tellen in volbloed en sterk geconcentreerde PRP.

Bloedplaatje Tellerpunt van Verzorgingsapparaat

De PC100 is een complete teloplossing

 

bestaande uit het telapparaat en de beschikbare wegwerpset voor volbloed of PRP. De wegwerpset bestaat uit een biochemisch reagens en wegwerpglaasjes voor het tellen.

Punt van zorg trombocytentelling gemakkelijk gemaakt

Zorg ervoor dat de kwaliteit van de bloedplaatjes telt met minimale training. Neem een druppel bloed. Vul het wegwerpschuifje, steek het in de PC100 en druk op start. De slimme algoritmes tellen en analyseren het monster volledig automatisch. De resultaten zijn binnen 8-15 min. beschikbaar.

 
 
Geautomatiseerde bloedplaatjescelteller

Gevalideerde nauwkeurigheid


De bloedplaatjesteller PC100 is gevalideerd voor bloedplaatjesconcentraties tussen 20-3500 plt/nl voor het tellen in volbloed of bloedplaatjesrijk plasma (PRP). De nauwkeurigheid ligt boven 95% met een gemiddelde precisie boven 97,5% over het bereik van 20-600 plt/nl. De validatie is uitgevoerd door Maastricht UMC+, Klinische Trombose & Hemostase in Nederland.

Hoe de PC100 is
Verschillende Van anderen

De PC100 is de enige gevalideerde point of care bloedplaatjesteller die echt makkelijk te gebruiken is met minimale training.

Veneuze bloed- of vingerprik

De bloedplaatjes-teller PC100 is gevalideerd voor gebruik met veneuze bloed of vingerbloed omdat het apparaat slechts een minieme druppel bloed (10-20μl) nodig heeft. Het voordeel van de vingerprik is dat deze gemakkelijker uit te voeren is, sneller en met minder risico op infecties.

Technische specificaties

PC100 Bloedplaatjesteller

 • Verwerkingstijd (beide kamers) : 8-15min.
 • Afmetingen van het apparaat: 120 x 230 x 310mm (B x D x H)
 • Gewicht: 5kg
 • Stroomvoorziening (meegeleverd):
  • Input: 100 tot 240 VAC, 50Hz/60Hz
  • Uitgang: 24 VDC, 2,5 A, conform EN60601

 

Certificering: In Vitro Diagnostics Devices, niet in bijlage II, lijst A en B, in overeenstemming met de Richtlijn98/79/EG van de Raad. In overeenstemming met EN15223-1:2016, EN13612:2002, EN ISO18113-1:2011, EN ISO 18113-3:2011, EN61010-101:2002, EN61326-2-6:2006, EN62304:2006, EN 62366:2008 en 2011/65/EU.

PC100 Software & Computer

 • Analyse & gebruikersinterface software draait op Windows 10 (64 bit) besturingssysteem, Installatie-uitvoerbaar geleverd.

 • Computer (niet meegeleverd) aanbevolen Intel i7, 2.4GHz, 8GB DRAM, 250GB SSD/HDD, 1 x USB2.0 + 1 x USB3.0 of 2 x USB3.0, Windows 10 (64bit)

Wegwerpsets

 • Telkamer: 2 overdekte kamers - gecoat glas
  Type: Volbloedtelling en PRP-telling
 • Inhoud: 100 Eppendorf-bekers met reagens, 100 telglaasjes

Volbloedtelling

 • Kleur Eppendorf cups: helder
 • Meetbereik: 20-600 bloedplaatjes / nL
 • Steekproefgrootte: 20μL
 • Verdunningsfactor: 1:25

Plaatje Rijke Plasma [PRP] Telling

 • Kleur Eppendorf cups: groen
 • Meetbereik: 250-3500 bloedplaatjes / nL
 • Steekproefgrootte: 10μL
 • Verdunningsfactor: 1 :100

Beschikbaarheid / verkoop

De PC100 wordt via Dutch Medical Devices BV [DMD] in Nederland op de markt gebracht. Voor meer informatie of aankoop van de PC100 kunt u terecht op de DMD-website.

Meer informatie

Over Dutch Medical Devices BV

Point of care diagnostische hulpmiddelen

Dutch Medical Devices [DMD] is een medisch-technisch bedrijf dat zich richt op point of care diagnostische hulpmiddelen. De missie van het bedrijf is om innovatieve Point of Care diagnostische hulpmiddelen voor biomarkermetingen op de markt te brengen, waardoor diagnose en therapie sneller, gemakkelijker, toegankelijker en kosteneffectiever worden. DMD heeft een kwaliteitsmanagementsysteem volgens EN ISO 13485:2016+AC:2016.

Bloedplaatjesteller

Laat een bloedplaatje tellen in 4 stappen

Om een bloedplaatje te laten tellen met de PC100 bloedplaatjes/trombocytenteller moet u eerst bloed afnemen van de patiënt. Lyseer de rode bloedcellen in het bloedmonster met behulp van de Eppendorf-bekers die voorgevuld zijn met reagens uit de wegwerpset. Vul vervolgens het wegwerpschuifje voor het tellen van de bloedplaatjes en plaats het wegwerpschuifje in de bloedplaatjesteller. Start de telling met de PC100 softwaretoepassing vanaf uw computer, de resultaten worden binnen enkele minuten op uw scherm getoond.

STAP 1 - TAKE BLOOD

Neem een veneus bloedmonster. Eén druppel bloed is in principe voldoende. Validatie voor capillair bloed is nog steeds aan de gang.

STAP 2 VOORBEELD

Gebruik een handmatige pipet om een bloedmonster toe te voegen aan een Eppendorf cup gevuld met reagentia om de rode bloedcellen te lyseren. Wacht 5 minuten.

STAP 3 - SLIDE VULLEN

Vul beide kamers van de PC100 wegwerp-telschuif met behulp van een handmatige pipet. Steek de schuif in de PC100-plaatjesteller.

STAP 4 - RESULTATEN BEKIJKEN

De PC100 bloedplaatjesteller verwerkt het bloedmonster volledig automatisch en rapporteert het telresultaat in hoeveelheid plt/nl.

De PC100 tegen andere methoden

Stroomcytometers

Het kosteneffectieve alternatief

Flowcytometers zijn kostbare apparaten en moeten na het nemen van een monster volledig worden gereinigd. De complexe vloeistofmechanica vraagt om frequente reiniging en onderhoud door een getrainde professional, wat resulteert in stilstand en extra kosten. Bovendien zijn flowcytometers gevoeliger en moeten ze in een schone, stabiele laboratoriumomgeving worden geplaatst. De PC 100 kan gemakkelijk worden getransporteerd en is minder gevoelig voor gebruik in veeleisende omgevingen. Alle onderdelen die in contact komen met bloed worden slechts één keer gebruikt en vervolgens weggegooid. Er is dus geen contaminatie en geen tijdrovende wasbeurt nodig.

Handmatig tellen

Preciezer, sneller, gemakkelijker

De PC100 geautomatiseerde trombocytenteller maakt het tellen van trombocyten tot 10x sneller, eenvoudiger en nauwkeuriger dan handmatig tellen. Het handmatig tellen van bloedplaatjes moet worden uitgevoerd door een getrainde professional en kan langzaam en vervelend zijn. De bloedplaatjesteller maakt het voor iedereen mogelijk om snel een eenvoudige telling uit te voeren op een bloedmonster. Het programma berekent het aantal cellen en de concentratie in slechts enkele minuten. 

Meetresultaten van de bloedplaatjes/trombocytenteller

De automatische bloedplaatjescelteller toont het meetresultaat in hoeveelheid bloedplaatjes per nanoliter bloed zoals 354 PLT/nl. Voor een hoge nauwkeurigheid en meetconsistentie wordt de bloedplaatjesconcentratie op meerdere plaatsen bepaald. De celbeelden kunnen direct op het scherm worden bekeken. De beelden zijn in zwart-wit met de getelde bloedplaatjes duidelijk gemarkeerd in geel.

Prestaties

Nauwkeurigheid

De nauwkeurigheid is een maatstaf voor de mate van overeenstemming tussen de gekwantificeerde analytische waarden die met de geteste methode/het geteste apparaat worden verkregen en de werkelijke waarden van de gouden referentiemethode/het apparaat. De systematische fout of onnauwkeurigheid wordt gekwantificeerd door de gemiddelde vertekening, die gewoonlijk wordt uitgedrukt als de constante en evenredige vertekening van een regressieprocedure. Volgens de CLSI EP9-methodevergelijkingsrichtlijn werd de passing-ablok lineaire regressiemethode gebruikt om de beste wiskundige pasvorm te vinden tussen de gekwantificeerde plaatjes die met PC100 werden verkregen en het gouden referentietoestel (MUMC). Er is een nauwe overeenkomst tussen de gekwantificeerde plaatjeswaarden van PC100 en MUMC. In het algemeen tonen de resultaten van de regressieanalyse aan dat PC100 bloedplaatjes kan tellen met een gemiddelde bias (onnauwkeurigheid) van -3,362 (-2,312%) over het concentratiebereik van 20-600 plt/nl.

Benchmark: Sysmex XN9000 flow cytometer.

 
 

Precisie

Precisie is een maat voor de mate van overeenstemming tussen de gekwantificeerde analytische waarden die worden verkregen door herhaalde metingen van hetzelfde monster/voorwerp onder een specifieke reeks omstandigheden. Willekeurige fouten of onnauwkeurigheden worden gewoonlijk uitgedrukt als de variatiecoëfficiënt (CV) die wordt berekend op basis van de resultaten van een reeks duplobepalingen. Met behulp van duplo's voor elk monster werd de CV% berekend voor de bloedplaatjes van de door PC100 getelde bloedmonsters over het concentratiebereik van 20 tot 600 plt/nl. De CV% (onnauwkeurigheid) varieert met een gemiddelde van 2,5% over het meetbereik. Dit geeft aan dat binnen het bereik van 20-600 plt/nl, de PC100 bloedplaatjes kan tellen met een gemiddelde precisie van 97,5%. 

Validatie

De bloedplaatjes-teller PC100 is gevalideerd voor 20-600 plt/nl, wat ongeveer 90% van alle toepassingen dekt. Voor bloedplaatjesconcentraties boven 600 plt/nl is een andere reagensverdunning nodig (validatie voor hogere concentraties is in behandeling). De validatie is uitgevoerd door Maastricht UMC+, Klinische Trombose & Hemostase in Nederland.

 

Toepassingsgebieden voor de PC100 bloedplaatjesteller

De PC100 maakt een grote verscheidenheid aan toepassingen mogelijk. Dit zijn voorbeelden ter illustratie.

TROMBOCYTENTELLING IN VENEUZE OF VINGERPRIKKEND BLOED

De PC100 Trombocytenteller is bedoeld om het aantal trombocyten per nanoliter in veneus volbloed (in EDTA) te tellen. De telling is relevant voor patiënten met bloedingsstoornissen, bloedstoornissen, beenmergstoornissen en patiënten die chemotherapie ondergaan, evenals voor het meten van het aantal bloedplaatjes in verwerkt plasma dat rijk is aan bloedplaatjes.

SNEL EN EENVOUDIG BLOEDPLAATJES TELLEN VAN MEDISCHE KWALITEIT

Het monitoren van het aantal bloedplaatjes per nanoliter is relevant voor deze medische doeleinden. De gebruiker is een medische professional of werkt onder de verantwoordelijkheid van een opgeleide medische professional. Het apparaat is bedoeld voor een medische kliniek of een dokterspraktijk, het is niet bedoeld voor gebruik in een thuisomgeving. Het door het hulpmiddel geëvalueerde celconcentratiebereik is [20-600] plt/nl.

TROMBOCYTENTELLING THUIS OF IN AFGELEGEN GEBIEDEN

De bloedplaatjesbalie is gepositioneerd in lijn met de belangrijkste trends op de medische (hulpmiddelen)markt: een verschuiving van tweedelijnszorg naar eerstelijnszorg dichter bij de patiënt / thuis. Door het direct hebben van telresultaten heeft het de potentie om innovaties in de gepersonaliseerde geneeskunde mogelijk te maken, de kosten van de gezondheidszorg te verlagen en de mogelijkheid om te meten op (afgelegen) locaties zonder gevestigde medische infrastructuur.

KAAK- EN AANGEZICHTSCHIRURGIE
Kaakreconstructies - sinusheffen - tandextracties - parodontologie

ORTHOPEDISCHE INGREEP
Knieprotheses - heupprotheses - schouderprotheses - botreconstructie - ruggengraatversmelting - achilleshielbreuk

PLASTISCHE CHIRURGIE
Facelift - buikwandcorrectie

WOUND CARE
Weefselgenezing

SPORTGENEESKUNDE
Tendinopathieën

HARTCHIRURGIE
Sternumsluiting - (been)wondsluiting

TRAUMATOLOGIE
Reconstructieve operaties

ALGEMENE CHIRURGIE
Hernioplastiek - vasculair

OOGSCHAPPELIJKHEID
Maculadegeneratie

nl_NLDutch