Vezeloptische sensor(en) voor detectie van gas-, water- en waterstoflekkage

Slimme glasvezelsensoren

voor toestandsafhankelijk onderhoud van ondergrondse infrastructuren

In dit project wordt door een consortium van MKB-bedrijven en kennisinstellingen, onder leiding van 2M Engineering, een proeftuin voor conditiegericht onderhoud van ondergrondse infrastructuur door middel van slimme vezeloptische sensor(en) en monitoring opgezet.

Fiberoptische sensortechnologie voor buisfittingen en -componenten

In het project wordt een innovatieve vezeloptische sensortechnologie verder ontwikkeld en geïntegreerd in leidingen, fittingen en componenten, waardoor het ondergrondse gas- en waterleidingnetwerk, maar ook installaties met gevaarlijke gassen in de procesindustrie en andere toepassingen continu kunnen worden bewaakt.

Veilig transport van grootschalige waterstofdistributie

Op deze manier kan het ondergrondse pijpleidingennet ook geschikt en veilig worden gemaakt voor het transport en de grootschalige distributie van waterstof. Bovendien biedt de ontwikkelde glasvezel-sensortechnologie enorme mogelijkheden voor toepassing in de volgende generatie telecom-vezelnetwerken.

EU EFRO

Biomarkers voor hart- en vaatziekten
Biomarkers voor hart- en vaatziekten
Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling als onderdeel van OP-Zuid en de Provincie Noord-Brabant. Voor meer informatie zie EFRO.

Innovatie - nieuwe, kostenefficiënte optische vezelsensortechnologie

De innovatie in dit project omvat de ontwikkeling van een nieuwe, kostenefficiënte optische vezelsensor en de integratie ervan in het bestaande productieproces van fittingen, flenzen, meetsystemen en soortgelijke toepassingen.

Continu en op afstand monitoren van complete leidingnetwerken

Deze optische vezel, in combinatie met nieuwe sensoren en een innovatief optisch meet- en uitleessysteem, introduceert de mogelijkheid om het gehele leidingnetwerk continu en op afstand te monitoren.

Toestandsafhankelijk onderhoud

Op basis van de verkregen gegevens kan selectief onderhoud worden uitgevoerd op locaties waar dit noodzakelijk is, het zogenaamde conditiegericht onderhoud. De optische technologie die in dit project mede wordt ontwikkeld en getest is cruciaal voor toepassing in de volgende generatie telecom glasvezelnetwerken.

Lekdetectie voor waterstofnetwerken

Daarnaast zullen nieuwe meetmethoden worden ontwikkeld om lekkages te bepalen en te voorkomen, wat met name wenselijk is voor de toekomstige distributie van waterstof.

Slimme optische vezelsensor voor conditiegericht onderhoud van gas-, water- en waterstofnetwerken

Toegevoegde waarde van vezeloptische sensortechnologie - vermindering van stilstandtijd en onderhoudskosten

De maatschappelijke meerwaarde van deze ontwikkeling ligt in het feit dat conditiegericht onderhoud van ondergrondse leidingen mogelijk wordt gemaakt. De verkregen gegevens maken het mogelijk om de exacte locatie van de problemen te bepalen, waardoor de uitvaltijd en de onderhoudskosten aanzienlijk worden gereduceerd. Bovendien kunnen lekkages van drinkwater, aardgas en waterstof worden voorkomen door tijdig onderhoud. Dergelijke lekkages leiden tot grote verliezen, kosten en gevaar voor mens, dier en/of milieu.

Proeftuin voor voorspellende conditie en lekbewaking van drinkwater- en gasdistributieToepassingsfocusgebieden

Markt

De verwachting is dat dit project een enorme impact zal hebben op het ondergrondse leidingnetwerk in Nederland door het mogelijk maken van toestandsafhankelijk onderhoud. De business case richt zich op:

  • productie en levering van sensoren en hardware
  • productie en levering van koppelingen en fittingen met geïntegreerde sensoren
  • het leveren van diensten zoals CBM, metingen, testen en kennis
  • Waardering van IP-rechten en -licenties
  • valorisatie en uitbreiding van nieuwe kennis voor toekomstige ontwikkelingen en projecten

Partners

2M Engineering Limited
Prins Kunststof Infra
FOCE Technology International B.V.
ITIS B.V.
SMART Fotonica
Delmeco Green Vision B.V.
Technische Universiteit Eindhoven
Fontys Lectoraat Toegepaste Natuurwetenschappen

nl_NLDutch