Point of Care Platelet/Thrombocyte Counter

Trombocytenteller PC100 - Bloedplaatjesteller

De PC100 trombocytenteller is een uiterst draagbaar apparaat voor punttransmissie dat in enkele minuten nauwkeurig cellen (bloedplaatjes / trombocyten) telt.

De automatische celteller voor trombocyten of trombocyten is in staat om de trombocytenconcentraties in volbloed en in bloedplaatjesrijk plasma (Platelet Rich Plasma - PRP) nauwkeurig te tellen. De trombocytenteller is een apparaat dat het handmatig tellen van trombocyten overbodig maakt en is een kosteneffectief, klein en flexibel alternatief voor flowcytometers.

Slimme Fotonica

Het meetprincipe is gebaseerd op gepatenteerde optische beeldvormingstechnologie. Alle onderdelen die in contact komen met bloed zijn wegwerpbaar - geen contaminatie, geen reinigingstijd. De totale voorbereiding van het bloedmonster en de automatische telling gebeurt typisch binnen 15 minuten.

Geautomatiseerde bloedplaatjescelteller

Belangrijkste kenmerken

 • Snel en accuraat
 • Nauwkeurige trombocytentelling levert telresultaten in enkele minuten met slechts een minieme druppel bloed (20 microliter) of PRP (10 microliter).
 • Gevalideerd voor het tellen in volbloed en sterk geconcentreerde PRP.

DutchMedicalDevices

De PC100 trombocytenteller wordt gecommercialiseerd door DutchMedicalDevices.

Meer over de PC 100 & Nederlandse medische hulpmiddelen

De PC100 is een complete teloplossing

bestaande uit het telapparaat en de beschikbare wegwerpset voor volbloed of PRP. De wegwerpset bestaat uit een biochemisch reagens en wegwerpglaasjes voor het tellen.

Punt van zorg trombocytentelling gemakkelijk gemaakt

Kwalitatief goede bloedplaatjes tellen met minimale training. Neem een druppel bloed of PRP. Bereid het monster voor. Vul het wegwerpglaasje, plaats het in de PC100 en druk op start. De slimme algoritmen tellen en analyseren het monster volledig automatisch. Resultaten zijn beschikbaar binnen 8-15 min.

Regeneratieve geneeskunde

Gevalideerde nauwkeurigheid

De bloedplaatjesteller PC100 is gevalideerd voor metingen van menselijk volbloed en PRP. De validatiebereiken voor volbloed zijn [20-600] en voor PRP [250-3600] plt/nl. De nauwkeurigheid is boven 95%.
De validatie werd uitgevoerd door Maastricht UMC+, afdeling Klinische Trombose & Hemostase in Nederland.

 

Evaluatie van de analytische prestaties

Zie publicatie in BMC Thrombosis Journal Gepubliceerd: 04 mei 2021

Lees volledige publicatie


Hoe de PC100 is Verschillende Van anderen

De PC100 is de enige gevalideerde point of care bloedplaatjesteller die echt makkelijk te gebruiken is met minimale training.

 • Gemakkelijk te installeren. Weinig onderhoud. Geen kalibratie. Zeer draagbaar. Geen ingewikkelde en tijdrovende reinigingsstappen.
 • Nauwkeurige resultaten over het hele bereik. Van extreem laag aantal bloedplaatjes (relevant tijdens de behandeling van kanker) tot hoge PRP-waarden zoals gebruikt in de wondtherapie en cosmetica.
 • Vereist super kleine hoeveelheden bloed (20μL) of PRP (10μL).
Vingerprik bloedplaatjes test

Veneus bloed of vingerprik

De bloedplaatjesteller PC100 is gevalideerd voor gebruik met veneus bloed. Er is ook een vergelijkende studie gemaakt tussen veneus bloed en bloed uit een vingerprik. De vingerprikmethode kan voor bepaalde toepassingen voordelig zijn omdat ze gemakkelijker uit te voeren is, sneller werkt en minder risico op infecties inhoudt. Neem contact op met 2M Engineering voor meer informatie.

Technische specificaties

PC100 Bloedplaatjesteller

 • Verwerkingstijd (beide kamers) : 8-15min.
 • Afmetingen van het apparaat: 120 x 230 x 310mm (B x D x H)
 • Gewicht: 5kg
 • Stroomvoorziening (meegeleverd):
  • Input: 100 tot 240 VAC, 50Hz/60Hz
  • Uitgang: 24 VDC, 2,5 A, conform EN60601

Certificering: In Vitro Diagnostics Devices, niet in bijlage II, lijst A en B, in overeenstemming met de Richtlijn98/79/EG van de Raad. In overeenstemming met EN15223-1:2016, EN13612:2002, EN ISO18113-1:2011, EN ISO 18113-3:2011, EN61010-101:2002, EN61326-2-6:2006, EN62304:2006, EN 62366:2008 en 2011/65/EU.

PC100 Software & Computer

 • Analyse & gebruikersinterface software draait op Windows 10 (64 bit) besturingssysteem, Installatie-uitvoerbaar geleverd.
 • Computer (niet meegeleverd) aanbevolen Intel i7, 2.4GHz, 8GB DRAM, 250GB SSD/HDD, 1 x USB2.0 + 1 x USB3.0 of 2 x USB3.0, Windows 10 (64bit)

Wegwerpsets

 • Telglaasjes voor eenmalig gebruik met 2 telkamers - gecoat glas
 • Eppendorf flesjes met reagens

Volbloedtelling

 • Kleur Eppendorf flacons: helder
 • Meetbereik: 20-600 bloedplaatjes / nL
 • Steekproefgrootte: 20μL
 • Verdunningsfactor: 1:25

Plaatje Rijke Plasma [PRP] Telling

 • Kleur Eppendorf flesjes: groen
 • Meetbereik: 250-3500 bloedplaatjes / nL
 • Steekproefgrootte: 10μL
 • Verdunningsfactor: 1 :100

Beschikbaarheid / verkoop

De PC100 wordt via Dutch Medical Devices BV [DMD] in Nederland op de markt gebracht. Voor meer informatie of aankoop van de PC100 kunt u terecht op de DMD-website.

Meer informatie of productaanvragen?


Over Dutch Medical Devices BV

Point of care diagnostische hulpmiddelen

Dutch Medical Devices [DMD] is een medtech bedrijf dat zich richt op point of care diagnostische apparatuur. De missie van het bedrijf is om innovatieve Point of Care diagnostische hulpmiddelen voor biomarkermetingen op de markt te brengen, waardoor diagnose en therapie sneller, eenvoudiger, toegankelijker en kosteneffectiever worden. DMD heeft een kwaliteitsmanagementsysteem volgens EN ISO 13485:2016

Bloedplaatjesteller

Laat een bloedplaatje tellen in 4 stappen

STAP 1
TAKE BLOOD

Neem een veneus bloedmonster. 20μl bloed is voldoende voor een volbloedmeting.

PRP PREPAREREN

Bereid PRP. 10μl PRP is voldoende voor een PRP-meting.

Bloed afnemen voor bloedplaatjes telling

STAP 2
VOORBEELD

Voeg met een pipet het bloedmonster of de PRP toe aan de reagensbeker van Eppendorf om de rode bloedcellen te lyseren. Wacht 5 minuten.

Eppendorf flesje voor bloedplaatjes telling

STAP 3
SLIDE VULLEN

Vul beide kamers van het PC100 telglaasje met behulp van een pipet. Plaats het glaasje in de PC100 bloedplaatjesteller. Start de meting.

Telkamer voor eenmalig gebruik

STAP 4
RESULTATEN ANALYSEREN

De PC100 bloedplaatjesteller meet de concentratie en rapporteert het resultaat in bloedplaatjes/nl.

Analyseer de resultaten van het aantal bloedplaatjes

De PC100 tegen andere methoden

Stroomcytometers

Het kosteneffectieve alternatief

Flowcytometers zijn kostbare apparaten en moeten volledig gereinigd worden na het nemen van een monster. De complexe vloeistofmechanica vereist frequente reiniging en onderhoud door een getrainde professional, wat resulteert in stilstand en extra kosten. Bovendien zijn flowcytometers gevoeliger en moeten ze in een schone, stabiele laboratoriumomgeving worden geplaatst. De PC 100 kan gemakkelijk worden vervoerd en is minder gevoelig voor gebruik in veeleisende omgevingen. Alle onderdelen die in contact komen met bloed worden maar één keer gebruikt en daarna weggegooid. Dus geen verontreiniging en geen tijdrovende wasbeurten.

Handmatig tellen

Preciezer, sneller, gemakkelijker

De PC100 geautomatiseerde trombocytenteller maakt het tellen van trombocyten tot 10x sneller, eenvoudiger en nauwkeuriger dan handmatig tellen. Het handmatig tellen van bloedplaatjes moet worden uitgevoerd door een getrainde professional en kan langzaam en vervelend zijn. De bloedplaatjesteller maakt het voor iedereen mogelijk om snel een eenvoudige telling uit te voeren op een bloedmonster. Het programma berekent het aantal cellen en de concentratie in slechts enkele minuten. 

Meetresultaten van de bloedplaatjes/trombocytenteller

De automatische bloedplaatjescelteller toont het meetresultaat in hoeveelheid bloedplaatjes per nanoliter bloed zoals 354 PLT/nl. Voor een hoge nauwkeurigheid en meetconsistentie wordt de bloedplaatjesconcentratie op meerdere plaatsen bepaald. De celbeelden kunnen direct op het scherm worden bekeken. De beelden zijn in zwart-wit met de getelde bloedplaatjes duidelijk gemarkeerd in geel.

Prestaties

Nauwkeurigheid

Metingen van het gehele bloed

Er is een nauwe overeenkomst tussen de gekwantificeerde bloedplaatjeswaarden van de PC100 en de Sysmex XN9000 flowcytometer. In het algemeen tonen de resultaten van de regressieanalyse aan dat PC100 bloedplaatjes van monsters van volbloed kan tellen met een gemiddelde bias (onnauwkeurigheid) van -3,362 (-2,312%) over het concentratiebereik van 20-600 plt/nl. De nauwkeurigheid ligt dus boven 95%.

PRP-metingen

Er is een nauwe overeenkomst tussen de gekwantificeerde trombocytenwaarden van de PC100 trombocytenteller en het MUMC - Sysmex® XP-300 geautomatiseerd hematologiesysteem. Resultaten van regressieanalyse toonden aan dat de PC100-bloedplaatjesteller PRP-bloedplaatjes kan kwantificeren met een gemiddelde bias (onnauwkeurigheid) van (2,0%) over het concentratiebereik van 250-3600 bloedplaatjes/nanoliter. De nauwkeurigheid bedraagt dus meer dan 95%. 

Precisie

Precisie is een maat voor de mate van overeenstemming tussen de gekwantificeerde analytische waarden die worden verkregen door herhaalde metingen van hetzelfde monster/voorwerp onder een specifieke reeks omstandigheden. Willekeurige fouten of onnauwkeurigheden worden gewoonlijk uitgedrukt als de variatiecoëfficiënt (CV) die wordt berekend op basis van de resultaten van een reeks duplobepalingen. Met behulp van duplo's voor elk monster werd de CV% berekend voor de bloedplaatjes van de door PC100 getelde bloedmonsters over het concentratiebereik van 20 tot 600 plt/nl. De CV% (onnauwkeurigheid) varieert met een gemiddelde van 2,5% over het meetbereik. Dit geeft aan dat binnen het bereik van 20-600 plt/nl, de PC100 bloedplaatjes kan tellen met een gemiddelde precisie van 97,5%. 

Validatie

De bloedplaatjesteller PC100 is gevalideerd voor metingen van menselijk volbloed en PRP. De validatiebereiken voor volbloed zijn [20-600] en voor PRP [250-3600] plt/nl.

De validatie werd uitgevoerd door Maastricht UMC+, afdeling Klinische Trombose & Hemostase in Nederland.

Toepassingsgebieden voor de PC100 bloedplaatjesteller

De trombocytenteller kan snel inzicht geven in de exacte trombocytenconcentratie per nanoliter volbloed of PRP.

Nauwkeurige bloedplaatjesconcentratie is van belang voor diverse regeneratieve toepassingen.

Dit zijn voorbeelden ter illustratie.

HET TELLEN VAN BLOEDPLAATJES IN VENEUS BLOED EN PRP

De PC100 trombocytenteller is bedoeld voor het tellen van het aantal trombocyten per nanoliter in veneus volbloed (in EDTA) en PRP. De telling is relevant voor patiënten met bloedingsstoornissen, bloedziekten, beenmergstoornissen en mensen die chemotherapie ondergaan. De trombocytentelling van PRP is relevant voor regeneratieve toepassingen.

SNEL EN EENVOUDIG BLOEDPLAATJES TELLEN VAN MEDISCHE KWALITEIT

Het monitoren van het aantal bloedplaatjes per nanoliter is relevant voor deze medische doeleinden. De gebruiker is een medisch deskundige of werkt onder de verantwoordelijkheid van een opgeleide medisch deskundige. Het apparaat is bedoeld voor een medische kliniek of een dokterspraktijk, het is niet bedoeld voor gebruik in een thuisomgeving.

TROMBOCYTEN TELLEN OP DE PLAATS VAN VERZORGING 

De bloedplaatjesteller is gepositioneerd in lijn met belangrijke belangrijke trends op de markt voor medische (hulpmiddelen): een verschuiving van tweedelijnszorg naar eerstelijnszorg dichter bij de patiënt. Doordat de resultaten van de tellingen onmiddellijk beschikbaar zijn, kunnen innovaties op het gebied van gepersonaliseerde geneeskunde worden verwezenlijkt, kunnen de kosten van de gezondheidszorg worden verlaagd en kunnen metingen worden verricht op (afgelegen) locaties zonder goed gevestigde medische infrastructuur.

KAAK- EN AANGEZICHTSCHIRURGIE
Kaakreconstructies - sinusheffen - tandextracties - parodontologie

ORTHOPEDISCHE INGREEP
Knieprotheses - heupprotheses - schouderprotheses - botreconstructie - ruggengraatversmelting - achilleshielbreuk

PLASTISCHE CHIRURGIE
Facelift - buikwandcorrectie

WOUND CARE
Weefselgenezing

SPORTGENEESKUNDE
Tendinopathieën

HARTCHIRURGIE
Sternumsluiting - (been)wondsluiting

TRAUMATOLOGIE
Reconstructieve operaties

ALGEMENE CHIRURGIE
Hernioplastiek - vasculair

OOGSCHAPPELIJKHEID
Maculadegeneratie

nl_NLDutch