Point of Care Biomarkers

Verbetering van regeneratieve cardiovasculaire zorg met innovatief point-of-care meetinstrument

Het meten van geactiveerde bloedplaatjes met behulp van fotonica

Ongeveer 25% van de jaarlijkse sterfgevallen wordt veroorzaakt door hart- en vaatziekten. Het beter kunnen voorspellen, voorkomen, diagnosticeren en behandelen van hart- en vaatziekten zal een aanzienlijk verschil maken voor de gezondheid van individuele patiënten, maar ook voor de belasting van de gezondheidszorg en de algemene volksgezondheid. Cardiovasculaire zorg is ook belangrijk voor andere patiëntenpopulaties, zoals covid-19-patiënten, om te voorkomen dat hun gezondheidstoestand verslechtert.

Combinatie van klinische en wetenschappelijke top op het gebied van hart- en vaatziekten en regeneratieve geneeskunde in combinatie met gespecialiseerde innovatieve KMO's

De absolute klinische en wetenschappelijke top op het gebied van hart- en vaatziekten en regeneratieve geneeskunde (waaronder de Universiteit Maastricht en het St Antonius ziekenhuis in Nieuwegein) werken in dit project samen met gespecialiseerde innovatieve MKB-bedrijven in Zuid-Nederland en op de Brightlands Health Campus in Maastricht. Tijdens dit project worden wetenschappelijke kennis en inzichten op het gebied van regeneratieve geneeskunde en hart- en vaatziekten gevaloriseerd door de verdere ontwikkeling en realisatie van een markt/productieklaar baanbrekend, innovatief meetinstrument.

Betere voorspelling, preventie, diagnose en gepersonaliseerde behandeling van hart- en vaatziekten

Dit project vormt de aftrap van een internationale overgang naar een betere cardiovasculaire zorg op alle niveaus: aanzienlijk verbeterde voorspelling, preventie, diagnose, gepersonaliseerde behandeling en natuurlijk regeneratieve geneeskunde. Dr. Spronk van de UM stelt: "als deze technologie op grote schaal wordt toegepast, kunnen we alleen al tussen de 25 en 50% van alle hartaanvallen voorkomen". De uiteindelijke gezondheidswinst is nog vele malen groter door regeneratie van hartweefsel en gepersonaliseerde behandeling mogelijk te maken.

Point of Care Medisch apparaat dat geactiveerde bloedplaatjes meet met behulp van fotonica

PC200 point of care meetapparaat klaar voor impact

De PC200 kan binnen 20 minuten en met 1 druppel bloed de activering en kenmerken van bloedplaatjes bij de patiënt direct aan het bed in kaart brengen. Dit point-of-care meetinstrument is de afgelopen jaren door betrokken partners ontwikkeld en op labschaal getest. Tijdens dit project optimaliseert, valideert en demonstreert het marktgerichte consortium i.c.m. eindgebruikers de PC200 in de praktijk en bereidt het voor op productie en marktintroductie.

De onvervulde behoefte van de PC200

De voorspellende waarde van bloedplaatjesactiviteit is enorm, maar wordt momenteel niet benut door een wereldwijd gebrek aan technologie om de betrokken biomarkers op een toegankelijke en betrouwbare manier te meten. In plaats van een 2-daagse, dure en foutgevoelige analyse door hoog opgeleid personeel in een centraal gespecialiseerd lab, biedt de PC200 elke zorgverlener binnen 20 minuten de nodige informatie om een gefundeerde inschatting te maken van de behandeling die voor de patiënt in kwestie nodig is.

Potentiële toepassingsgebieden

Dit apparaat zal een verschil maken in:

  • Bevordering van de regeneratie van beschadigd hartweefsel, zowel in vivo als ex vivo.
  • De behandeling van acute cardiovasculaire problemen door cardiologen, neurologen en andere vasculaire specialisten in het ziekenhuis.
  • Het zal een onderbouwing bieden voor het al dan niet toedienen van antitrombotische middelen aan een specifieke patiënt.
  • Zij zal het voor farmaceutische bedrijven gemakkelijker maken om geneesmiddelen voor hart- en vaatziekten te testen, waardoor de kosten voor de ontwikkeling van geneesmiddelen zullen dalen.
  • Het zal de diagnose en risicobeoordeling van mensen met pijn op de borst door paramedici of huisartsen verbeteren.
  • Het zal de controle van risicogroepen door de huisarts verbeteren door middel van periodieke tests.
  • En last-but-not-least zal het grote hoeveelheden gegevens verzamelen die nieuwe inzichten zullen opleveren voor verdere verbetering van de zorg in de toekomst.
fotonica point of care fluorescentiemeting

Biomarkers - bloedplaatjes als biomarkers voor hart- en vaatziekten

De ontwikkeling van een point-of-care biomarkerteller is een doorbraak in de medische technologie, die het voor het eerst in de geschiedenis mogelijk maakt om snel, gemakkelijk en tegen lage kosten de activiteit van bloedplaatjes te meten.

Piont-of-Care biomarkerteller

Voorspelling van een naderende hartaanval, trombose of beroerte

Geactiveerde bloedplaatjes en specifieke stollingsfactoren kunnen een voorspelling zijn van een naderende hartaanval, trombose of beroerte, maar er is wereldwijd geen apparaat beschikbaar om dit op een betaalbare en toegankelijke manier te meten.

Point Of Care Medisch Apparaat voor het tellen van geactiveerde bloedplaatjes

Binnen de huidige stand van de techniek kan de bloedplaatjesactiviteit alleen worden gemeten in enkele zeer gespecialiseerde laboratoria door technisch hoog opgeleide laboranten, terwijl de kosten zeer hoog zijn en het onderzoek 1 à 2 dagen in beslag neemt. Op deze manier kan de beschikbare kennis dat bloedplaatjesactiviteit een voorspeller is van hartaanvallen en beroertes onvoldoende worden benut, wat een gemiste kans is in de cardiovasculaire gezondheidszorg. De beoogde ontwikkeling in dit project zal worden ontwikkeld als een point-of-care instrument.

Biomarkers - Bloedplaatjes als biomarkers voor hart- en vaatziekten
Point of care geactiveerde bloedplaatjesteller
geactiveerde bloedplaatjes

Doel: resultaten in 20 minuten

Het apparaat kan worden bediend door bijvoorbeeld een huisartsassistent, vereist slechts een druppel bloed en geeft het resultaat in 20 minuten.

High-tech fotonica - fluorescentiemeting

Door middel van experimentele ontwikkeling zal dit project een point-of-care meetinstrument ontwikkelen dat gebruik maakt van biochemische technieken (labelen van specifieke biomarkers in bloed) in combinatie met hoogtechnologische fotonica technieken (fluorescentiemeting). De biomarkers zijn specifiek ontwikkeld voor de vroege diagnose (preventie) van hart- en vaatziekten, zoals hartinfarct en beroerte.

Testen en valideren

De beoogde ontwikkeling zal tijdens het project worden getest en gevalideerd om aan het einde van het project over een prototype meetinstrument te beschikken dat op de markt kan worden gebracht nadat het de laatste verplichte tests en certificeringen heeft doorstaan. Om het in de woorden van Dr. Spronk van de Universiteit Maastricht te zeggen: "als deze technologie op grote schaal wordt gebruikt, kunnen we tussen de 25 en 50% van alle hartaanvallen zien aankomen en op tijd ingrijpen".

Innovatie

De ontwikkeling betreft een betaalbare en betrouwbare meetmethode, die kan worden toegepast in point-of-care-instrumenten en die specifiek gericht is op de preventie van hart- en vaatziekten (hartinfarct, trombose en beroertes). Dit is technisch zeer gecompliceerd, omdat zeer kleine hoeveelheden van de stof die in een bloedmonster moeten worden opgespoord, nauwkeurig moeten worden gemeten.

De innovaties in het biomarkerproject bestrijken twee gebieden:

Het fotonisch (optisch) meten van biomarkers (geactiveerde bloedplaatjes en speciaal ontwikkelde plastic korrels) in bloedmonsters, en dit in zeer lage concentraties.

De ontwikkeling van biochemische reagentia en plastic korrels die bepaalde biomarkers fluorescerend en dus optisch meetbaar kunnen maken, gericht op biomarkers die cardiovasculaire afwijkingen voorspellen.

EU EFRO
Biomarkers voor hart- en vaatziekten
Biomarkers voor hart- en vaatziekten

Dit project is mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid en de Provincie Noord-Brabant. Voor meer informatie zie EFRO.

nl_NLDutch