Barocontrole - Ambulante Bloeddrukmonitoring

Valpreventie door het voelen van de bloedstroom en de druk

Veel ouderen ervaren een overdreven of langdurige daling van de bloeddruk als gevolg van houdingsveranderingen. Deze zogenaamde orthostatische hypotensie kan leiden tot vallen of flauwvallen. Op dit moment wordt deze ziekte klinisch gediagnosticeerd door het meten van de bloeddruk in de arm terwijl mensen abrupt opstaan. Deze methode vertegenwoordigt echter niet altijd risicovolle situaties in het dagelijks leven.

Minimale en meest gevoelige maatregelen

Dit project heeft tot doel een onopvallend systeem te ontwikkelen dat de bloeddruk en de bloedstroom, alsook de beweging en de houding tijdens de dagelijkse activiteiten meet. De onderzoekers willen een set van minimale en meest gevoelige maatregelen vaststellen om orthostatische hypotensie in relatie tot houdingsveranderingen op te sporen. Met deze metingen hopen de onderzoekers meer inzicht te krijgen in de oorzaak-gevolgrelaties van orthostatische hypotensie.

Van diagnostiek tot preventie

Het belangrijkste voordeel van een dergelijk systeem wordt verwacht op het gebied van de diagnostiek. Heeft een plotselinge daling van de bloeddruk te maken met gevaarlijke situaties in en om het huis? En zo ja, wat kan de patiënt dan doen om een val te voorkomen? Door het vastleggen van vitale informatie gedurende een langere periode in de dagelijkse situatie, zullen er meer aanwijzingen zijn over welke activiteiten het grootste risico op een valpartij met zich meebrengen. Het project zal ook onderzoeken of deze inzichten kunnen worden gebruikt om een preventief waarschuwingssysteem op te bouwen. Verder is, net als in het NeuroCIMT-programma, de controlefunctie van het zenuwstelsel een centraal onderzoeksthema dat informatie oplevert over onderliggende causale processen, een sterke kruisbestuiving met de andere projecten van NeuroCIMT te verwachten.

Kleinere draadloze sensor

Eerder onderzoek heeft al een sensor opgeleverd die de bloeddruk en de bloedstroom naar de hersenen met voldoende gevoeligheid meet. Deze sensor zal worden omgezet in een draadloze versie en zal worden gevalideerd in een klinische omgeving. Om een model te ontwikkelen dat de controlemechanismen beschrijft die de bloeddruk correleren met de houding, zullen er experimenten worden uitgevoerd met patiënten die lijden aan orthostatische hypotensie of de ziekte van Parkinson. Patiënten zullen worden gevraagd om te gaan liggen en plotseling op te staan. Met verschillende technieken zal de hoeveelheid zuurstof die naar de hersenen stroomt, de bloedstroom en de bloeddruk worden gemeten.

Op dit moment is er geen behandeling voor orthostatische hypotensie. Alle kennis over de betrokken mechanismen is welkom om de ontwikkeling van een effectieve therapie mogelijk te maken.

Toepassingsperspectief

Marc van Houwelingen, Manager Onderzoek en Ontwikkeling Finapres Medical Systems
Momenteel verkoopt Finapres een draagbare bloeddrukmeter, de Portapres. Hoewel het wordt beschouwd als de gouden standaard voor draagbare niet-invasieve continue bloeddrukmeting, is het voor de beoogde patiëntmetingen vrij groot, zwaar en energie-inefficiënt. Bovendien ontbreekt het aan de vereiste metingen voor het meten van de bloedstroom, de houding en de beweging. De projectpartners werken samen om een apparaat te creëren en te valideren dat alle vereiste signalen meet en dat bovendien kleiner, lichter en energiezuiniger is en min of meer onopgemerkt kan worden gedragen. Dit project stelt Finapres in staat om een nieuwe markt te ontsluiten. Samen met 2M Engineering zullen we ernaar streven om het potentiële proof of concept om te zetten in een daadwerkelijk nieuw product.

Barocontrole - Ambulante Bloeddrukmonitoring

Partners

Artinis, Technische Universiteit Delft, Demcon/Finapress, 2M Engineering, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Twente, VU/VU Medisch Centrum.

Meer informatie

Neurocimt gedetailleerde informatie...

nl_NLDutch