2M partner in het "TICARDIO" project

Universitair Medisch Centrum Mainz coördineert nieuw, internationaal Innovatief Opleidingsnetwerk

"TICARDIO" richt zich op biomedische processen in hart- en vaatziekten.

(...) Het Centrum voor Trombose en Hemostase (CTH) van het Universitair Medisch Centrum Mainz coördineert het nieuwe Innovatieve Opleidingsnetwerk (ITN) "TICARDIO - Thrombo-Inflammatie in Hart- en vaatziekten". TICARDIO is gewijd aan de studie van pathologische processen in hart- en vaatziekten. Het ITN biedt 15 doctoraatsstudenten de mogelijkheid om wetenschappelijke en algemene vaardigheden te verwerven binnen een grensoverschrijdend netwerk. Het gestructureerde internationale, interdisciplinaire en intersectorale onderzoeks- en trainingsprogramma start in 2019 en vindt plaats op onderzoekslocaties in Mainz, Maastricht, Marseille en Dortmund. De Europese Commissie stelt 4 miljoen euro over een periode van 48 maanden beschikbaar voor dit ITN, dat deel uitmaakt van de Marie Skłodowska Curie-actie (MSCA) van het Horizon 2020-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie.

De demografische verandering met de vergrijzing van de bevolking legt een zware last op de gezondheidszorgstelsels in de hele wereld. Ondanks alle medische vooruitgang blijft de leeftijd het grootste risico voor hart- en vaatziekten, een van de twee belangrijkste moordenaars. De veroudering van de vasculatuur zorgt voor een omgeving waarin het fijn afgestemde samenspel tussen verschillende celtypes uiteenvalt en zo beide, ontsteking en trombose - de vorming van bloedstolsels - in de hand werkt. "Onderzoek in het laatste decennium heeft aangetoond dat de twee pathologische processen ontsteking en trombose op cellulair en moleculair niveau met elkaar in verband staan. Daarom moeten deze processen, samengevat onder de term thrombo-inflammatie, samen worden onderzocht, in plaats van onafhankelijk", verklaart Prof. Dr. Wolfram Ruf, coördinator van het project en wetenschappelijk directeur van het CTH. Een internationaal, interdisciplinair en intersectoraal consortium van onderzoekers neemt deze taak op zich op de vier deelnemende locaties. Vanaf begin 2019 zullen toonaangevende experimentele onderzoekers en clinici in vier jaar tijd 15 wetenschappelijke promovendi opleiden binnen een Europees Joint Doctoraat (EJD) - een variant van het ITN - in dit belangrijke onderzoeksgebied.

"Een onderzoeks- en onderwijsprogramma zoals de ITN TICARDIO bereidt jonge onderzoekers op een heel bijzondere manier voor op hun toekomstige carrière: Het heeft grens- en sectoroverschrijdende interdisciplinariteit als onderwijsprincipe en biedt zowel wetenschappelijke als algemene vaardigheden. De hoge waarde van dit ITN voor de wetenschap wordt met name geïllustreerd door de ongeveer vier miljoen euro aan financiering die het ontvangt van Horizon 2020", benadrukt de Wetenschappelijke Raad van het Universitair Medisch Centrum Mainz Univ.-Prof. Dr. Ulrich Förstermann. "Het feit dat TICARDIO een van de slechts negen goedgekeurde EJD-projecten in de oproep van 2018 is, toont het belang van Mainz als onderzoekslocatie aan".

Het doel van het onderzoek is het ontdekken van de zeer complexe interacties tussen bloedvatwand en bloed tijdens thrombo-inflammatie bij hart- en vaatziekten. Op lange termijn is het belangrijk om specifieke diagnostische markers en nieuwe therapeutische doelwitten te ontwikkelen, d.w.z. doelbiomoleculen voor de actieve bestanddelen.

In het bijzonder volgen de wetenschappers de nieuwe bevindingen in het onderzoek naar trombo-inflammatie op: Gebleken is dat ontsteking een directe invloed heeft op trombotische gebeurtenissen via verschillende mechanismen. Deze omvatten onder andere de activering van bloedplaatjes, disfunctie van de bloedvatwand en de activering van witte bloedcellen (leukocyten). Omgekeerd hebben leukocyten, bloedplaatjes en het stollingssysteem ook een functie die verder gaat dan hemostase, omdat ze ook direct bijdragen aan chronische ontstekingsprocessen.

De werving en training van de promovendi vindt plaats bij de academische partners van het project, de CTH in Mainz, de School voor Cardiovasculaire Ziekten in Maastricht (CARIM) en de Aix-Marseille Université (AMU), alsmede bij de niet-universitaire partner Leibniz-Institut für Analytische Sciences - ISAS - e.V. in Dortmund. De doctoraatsstudenten doen interdisciplinaire ervaring op bij de deelnemende niet-academische instellingen: de Bayer AG, Boehringer Ingelheim, het Franse biotechbedrijf BioCytex, het transdisciplinaire onderzoeksinstituut TRON (Translational Oncology at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz gGmbH), het Nederlandse high-tech productontwikkelingsbedrijf 2M Engineering, en het Nederlandse wetenschaps- en bedrijfsadviesbureau topstart.

ITN's zijn Europese netwerken voor de gestructureerde opleiding van jonge wetenschappers in het kader van de Marie Skłodowska-Curie-acties van het EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie Horizon 2020. Deze netwerken zijn door de Europese Commissie opgezet om de transnationale en sectoroverschrijdende mobiliteit en loopbaanontwikkeling van beginnende onderzoekers te bevorderen en de aantrekkelijkheid van Europa als centrum van wetenschap en innovatie te vergroten. Het doel van de EJD-variant is het toekennen van een gezamenlijke of dubbele / meervoudige doctorstitel en het bevorderen van multidisciplinaire en intersectorale samenwerking bij de opleiding van doctoraatsstudenten.

Contact opnemen met

Prof. Dr. Wolfram Ruf
Centrum voor Trombose en Hemostase (CTH) van het Universitair Medisch Centrum Mainz
Telefoon: +49 6131 17-8222; E-mail: ruf@uni-mainz.de

Prof. Dr. Hugo ten Cate

School voor hart- en vaatziekten in Maastricht (CARIM)

Telefoon: +31 433884262; E-mail: h.tencate@maastrichtuniversity.nl

Prof. Dr. Françoise Dignat-George

Vasculair Onderzoekscentrum van Marseille, Université d'Aix-Marseille

Telefoon: +33 491835555; E-mail: francoise.dignat-george@univ-amu.fr

Prof. Dr. Albert Sickmann

Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften- ISAS- e.V.

Telefoon: 0231 1392100; E-mail: sickmann@isas.de

Doctorale posities

Meer informatie over de 15 doctoraatsposities...

nl_NLDutch